Kristofer's Web Corner
A collection of my professional and private interests

IB87_alumni

Samlepunkt for klasse 3E/3F "International Baccalaureate" (IB) fra Berg vgs, eksamensår 1987

I november 2004  ble denne siden opprettet som et slags treffpunkt for små-nostalgiske IB'ere fra 1987-kullet på Berg. Har fått mange hyggelige e-poster i mellomtiden, og tilsammen har vi nå (Mai 2007) fått "kartlagt" praktisk talt hele klassen! Jeg vil dertil hjertelig takke alle som har hjulpet med tips og videresending av informasjon.

I 2007 var det 20 år siden vi sluttet på Berg. Dette jubileum ble feiret på Hukodden strandrestaurant ("Sult") den 19. Mai. Referat fra festen i tekst og bilder finner dere her.

I 2012 kommer 25-årsjubileet vårt! Vi gleder oss til neste samling! På høy tid å oppdatere informasjonen på denne siden, for noen og enhver...

hilsen Kristofer

Last updated 19/03/2012, 01:21

_________________________________________________________________________


IB-linjen Berg vgs., eksamensår 1987

Navn gjengitt med gult har vi førstehånds (og ikke mer enn 2 år gamle) opplysninger om, men har evt. (hvis feltet er ubeskrevet) ikke fått tillatelse til å offentliggjøre detaljer.

Navn gjengitt i oransje har vi enten (a) hatt muntlig kontakt med, men har ennå ikke fått skriftlig svar; eller (b) har gode forsikringer fra andre om at de har kontakt.

Navn gjengitt med rødt har vi ennå ingen helt sikre opplysninger om.

For dem som har tatt nye navn eller navnetilføyelser, blir dette angitt med en annen farge. Alfabetisk sortering er likefullt fortsatt på etternavn etter 1987-standard. :-)

Klasse 2E/3E, 1985-87 Berg vgs:

Klasse 2F/3F, 1985-87 Berg vgs:

 


E-mail Me! Visitors:
Kristofer Home Dancing with Penguins